Gjentek løveleiksuksessen

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 11. juni 2019, 14:00

Søndag 16. juni er det igjen klart for løveleika på Husnes stadion.

– Det gler vi oss stort til. Det har blitt eit høgdepunkt, seier Agnar Melkersen frå Lions Club Kvinnherad.

Det er Lions-klubbane i Sunnhordland som saman med IL Trio arrangerer denne dagen som er proppa full av idrettsglede og godt humør. Det born, ungdom og vaksne med funksjonshemmingar frå heile regionen samlar seg til konkurranse på friidrettsbana.

Dagen vert lagt opp som dei to føregåande åra, og det skal konkurrerast i løp, hopp og kast på mange mogleg måtar. Det vert 60, 100 og 400-meter, lengdehopp og kast med stor og liten ball. I tillegg skal det kårast ein vinnar i boccia.

Parallelt med leikane og øvingane vert det også i år mogleg å helsa på maskotane haren og løva. Dei spring rundt om på bana for å motivera dei spreke deltakarane.