Lesarbrev:

– Gjelda på 112 million kroner vert sletta, til glede for innbyggjarane og næringslivet i Kvinnherad

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 14. mai 2019, 09:22

Øyvind Hardeland har hatt ein serie med underfundige innlegg i avisene utetter våren, der formålet har vore å kritisera regjeringspartia sine representantar lokalt og regjeringa for alt som kunne vera gale i samfunnet.

I Kvinnheringen 8. mai tok den godaste Hardeland for seg halsnøysambandet og sviktande bompengeinntekter, m.a. fordi el-bilar og omlegging til felles regionale bomordningar i lag med resten av landet har gitt for lite pengar i kassen. Han kritiserte ordføraren og oss andre som er i leiinga av kommunen forpassivitet ovafor problemet.

Vi i FrP burde gå til våre eigne statsrådar og få staten til å betala ut bompengelånet for å bevisa at FrP er eit parti som ikkje vil ha bompengar.

Ja Øyvind Hardeland, det tok fire dagar å få det til! Då hadde Kai Morten Torget, Gustav Bahus og vi andre i FrP lokalt og på fylket, involverte statsrådar og regjeringa løyst saka. Gjelda på 112 million kroner vert sletta, til glede for innbyggjarane og næringslivet i Kvinnherad og garantisten for lånet, Vestland fylke.

Eg reknar med at du Øyvind Hardeland no grublar på korleis du skal skryta av kva vi lokalt i FrP saman med dei fire borgarlege regjeringspartia har fått til. Og rådet mitt er at du berre kan laga eit nytt lesarinnlegg som du sender avisene, der du får fram kor nøgd du er med oss.

Kansje du og kan be innbyggjarane stemma på oss ved valet til hausten, slik at denne gode trenden for Kvinnherad kan fortsetja!

 

Lesarbrev av:

Ove Lemicka, Kvinnherad Frp.

 

Di meining