Vass-trampoline på plass:

Gav pengegåve til Valen og Varaldsøy

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 23. juli 2020, 16:00

Hilde Enstad (Ap) brukte sin siste dag som sommarvikarierande ordførar til å offisielt «opna» vasstrampolinen som Valedamene har kjøpt inn. Samstundes lova ho tilskot til dette prosjektet og tilsvarande tiltak på Varaldsøy.

 

Valedamene let seg inspirera av bygdelaget og idrettslaget på Varaldsøy, og starta ein aksjon for å få tak i ein vasstrampoline. Halvparten av kostnaden på 50.000 kroner donerte dei sjølve av oppsparte midlar, resten vart samla inn i løpet av fire dagar via Spleis.

I dag vart trampolinen sjøsett på Eskelandsstranda, og fungerande ordførar var fyrst til å prøva anlegget. Då ho fekk høyra om planane, hadde ho ringt rundt til heile formannskapet for å høyra om ikkje dette var noko kommunen burde støtta.

– Samtlege sa ja med ein gong, opplyste Enstad.

Dermed gjev formannskapet 25.000 kroner til prosjektet på Valen. Same sum kan folket på Varaldsøy sjå fram til.

– Eg oppmodar andre bygder til å gjennomføra liknande tiltak. Det treng ikkje nødvendigvis vera ein vasstrampoline, men eit trivselstiltak av eit eller anna slag. Då synest eg kommunen skal løyva nokolunde same sum som her, for det er viktig å støtta opp, sa Enstad.

 

Les meir i Grenda på torsdag.