Frivilligsentralen på flyttefot

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 13. august 2019, 12:40

På grunn av ombygginga av Aksen flyttar frivilligsentralen bort i Kulturhuset Husnes frå og med neste veke.

Det betyr at dagleg leiar Veronica T. Thorsen i frivilligsentralen blir å finna på same kontor som einingsleiar for Kulturhuset Husnes, Agust Magnusson og kulturvert Karianne Solheim frå og med neste veke.

Det betyr at ein del av aktivitetane som skjer på dagtid vert flytta til eit møterom på kulturhuset.

– Til grupper som har aktivitet på ettermiddagen er me så heldig å få nytta lokala til «Møteplassen Aksen». Vi har allereie grupper i ulike lokal og fleire av desse har fått låna rom på kultursenteret, me er difor svært glade for å få til eit samarbeid der me er samlokalisert med kulturhuset i tida framover, heiter det i ei pressemelding frå Kvinnherad Frivilligsentral.

Veronica T. Thorsen er glad for løysinga som er komen på plass.

– Eg er takksam for at aller så samarbeidsvillige og at me fekk løyst dette raskt og på ein god måte, seier Thorsen i pressemeldinga.