Frivilligprisen til Røde Kors Omsorg

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 2. desember 2019, 10:07

Kvinnherad kommune har tildelt årets frivilligpris til Kvinnherad Røde Kors Omsorg.

– Det er ikkje ei lett oppgåve å velja ut éin vinnar mellom mange flotte kandidatar som legg ned ei enorm dugnadsinnsats og «stå på vilje». Men denne gjengen utmerkar seg, skriv Kvinnherad frivilligsentral i ei pressemelding.

Særskild vil gruppa for tildeling av årets pris trekkja fram dei faste arrangementa.

– Syng med oss, bussturar, blomsterhelsing og julekonfekt til bebuarane på sjukeheimane våre. I tillegg så rekrutterer denne gjengen mange andre frivillige i sitt arbeid, heiter det i pressemeldinga.

Det er kvinnheringane sjølv som har nominert årets kandidatar, og i nominasjonen til Kvinnherad Røde Kors Omsorg stod det blant anna:

«Dei gjer fleire frivillige tiltak som mellom anna «Syng med oss», eit flott arrangement for eldre og einslege på Husnes sjukeheim og i bygdene rundt. Dei som ikkje kan køyra sjølv vert henta og køyrt heim etterpå. Gruppa arrangerer «syng med oss» kvar 14 dag og her samlar dei mellom 80- 120 menneske i kantina på sjukeheimen på Husnes. Her syng dei, har årar og «noko å bita i». Til ulike høgtider har dei ekstra arrangement, til jul går dei mellom anna rundt juletre, alle er med uansett om ein har rullator eller sit i rullestol.»

Prisen vil laget få under årets frivilligdag i Festsalen torsdag 5. desember.