Frank Brunner til Galleri Guddal

Ingebjørg Eik

Ingebjørg Eik

ingebjorg@grenda.no

Publisert: 12. juni 2019, 12:50

Laurdag 15. juni opnar anerkjende målar og grafikar Frank Brunner utstilling hjå Gøril Guddal.

Den veletablerte kunstnaren har utdanning frå mellom anna Statens Kunstakademi i Oslo, Ilja Repin Statsakademi i St. Petersburg og Yale University i New Haven USA.

– Det forbigåande går igjen i Brunner sine motiv, stille augneblink som eksisterer her og no og er borte att i neste sekund. Ofte skildra gjennom stemningsberande ljos, skuggar og speglingar, heiter det i ei pressemelding.

 

Grafikk og presisjon

Grafikk er ein viktig del av Brunner sitt kunstnarskap og han jobbar med stor handverksmessig presisjon.

– Ikkje sjeldan blandar han ulike grafiske teknikkar i eitt og same trykk, noko som gjev ein djupneverknad og ein taktilitet som forsterkar det visuelle uttrykket, heiter det i pressemeldinga.

Kunstnaren er på evig jakt etter å kombinera motsetnadane mellom det bereknande uttrykket og dei impulsive anslaget.

– Sjølve motiva har òg ofte ein tvitydigheit, dei balanserer mellom det urbane og rurale, mellom kultur og natur. I enkelte motiv ser vi spor av menneske, men i dei fleste kan vi ana at menneske ikkje er så langt unna. Bileta uttrykkjer noko bakanforliggande – sjåaren blir teken inn i ei verd ein sjølv må fullføra historia, skriv Galleri Guddal.

 

Anerkjend internasjonalt

Under Brunner si store debututstilling på Stenersenmuseet i 200 blei ale måleria i serien New Haven kjøpt opp av Galleri Haaken. Sidan har han vore fast tilknytt Galleri Haaken, og stilt ut i anerkjende galleri både i USA og Europa.

– Brunner sine måleri finns i offentlege og private samlingar både nasjonalt og internasjonalt. I Noreg har han mellom anna stilt ut på Henie Onstad Kunstsenter og Stenersenmuseet, og i 2012 hadde han ei stor soloutstilling på Haugar Vestfold Kunstmuseum, skriv Galleri Guddal.

Kunstnaren er til stades under opninga, og det vert musikalsk innslag av Vivi-Ann Brede på vokal, Stig Klette på akustisk gitar, Roger Sjøvold Dalland på 12 strenggitar og bass, og Jose Zaragoza på trompet.