Førland ny sjef i Kvinnherad Energi

Knut Førland (57) er konstituert som dagleg leiar i Kvinnherad Energi AS, og startar opp i jobben alt i neste veke. I fyrste omgang er det snakk om eit engasjement på 6 månader.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 13. februar 2018, 11:42

Det kjem fram i ei pressemelding frå styreleiar Stig Håvik tysdag føremiddag. Det vert opplyst at Førland har befalsutdanning frå Hærens sanitet, og økonomisk/administrativ utdanning frå Møre og Romsdal distriktshøgskule. Han har hatt ei rekkje leiarstillingar, mellom anna mange år som personalsjef i Kværner-konsernet og sju år som dagleg leiar i Instone International Norway AS.

 

Erfaring

I Kvinnherad har Førland vore dagleg leiar i Kvinnherad Næringsservice og iDrift AS. Lokalt er han nok imidlertid mest kjent for sitt mangeårige arbeid for å få realisert Folgefonnsenteret. Sidan 2014 har Førland vore dagleg leiar for gassteknologibedrifta Liquiline LNG AS, og har vekependla mellom heimstaden i Rosendal og Bergen.

Kraftbransjen er heller ikkje framand for Førland. Han har vore styreleiar i Rosendal Elektrisitetsverk AS sidan 2013, og vart valt inn som styremedlem i Kvinnherad Energi AS våren 2017.

– Knut Førland er ein erfaren og kompetent leiar, og vi er særs nøgde med å få han inn som dagleg leiar. I ei tid prega av omstillingar i energibransjen og det pågåande arbeidet vårt med eigarskapsmelding, vil nye idear utanfrå vera spesielt nyttige. Det er heller ingen ulempe at Førland har solid erfaring frå omstillingsprosessar og innovasjonsarbeid, seier Stig Håvik, styreleiar i Kvinnherad Energi AS, i pressemeldinga.

 

Alvorleg sjukdom

Håvik legg til at styret er svært imponerte over måten leiinga, med Kjell Enes som fungerande dagleg leiar, og dei tilsette i Kvinnherad Energi AS har handtert ein lang periode med alvorleg sjukdom blant fleire nøkkelpersonar. Ikkje minst gjeld dette sjukdomen og bortgangen til Hans Martin Hjelmeland, som har vore dagleg leiar dei siste sju åra.

– Eg ynskjer ikkje å seia så mykje akkurat no, men er sjølvsagt svært glad for tilliten styret viser meg. Jobben eg no går inn i, vil bli både krevjande og utfordrande, seier Knut Førland.