Folkemøte om aktivitetssenter i Uskedalen

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 6. september 2019, 08:49

Uskedalen IL inviterer til folkemøte om klatre/aktivitetssenteret i Uskedalen i aktivitetshuset i bygda 12. september.

Med sin alpine natur og karakteristiske granittvegger er Uskedalen i Kvinnherad kommune eit reisemål av internasjonal størrelse. Hit kjem klatrarar frå mange ulike nasjonar for å klatre i Ulvanåsa-massivet.

– Kombinasjonen av fantastisk steinkvalitet og utsikt til både bre, fjord og fjell gjer Uskedalen til et eldorado for klatring og anna bratt friluftsliv, heiter det i ei pressemelding.

Desse moglegheitene blir også i aukande grad nytta av lokale fjellentusiastar.

– Vi har dei siste åra sett ein framvekst av eit lokalt klatremiljø beståande av barn, ungdom og vaksne. Dette kjem som eit resultat av idrettslaget si målretta satsing på å utvikla lokale klatrefelt. Idrettslaget har også oppgradert den vetle klatreveggen som allereie er i aktivitetshuset og halde kurs, dugnader og samlingar. For å sikre at miljøet etablerer seg skikkeleg må fasilitetane betrast, står det å lesa i pressemeldinga.

Prosjektgruppa og arkitektane frå Lala inviterer difor til folkemøte torsdag 12. september.

– Vi ynskjer ein open prosess der innbyggjarane får delta. Vi ser det som viktig at brukarane av bygget vert høyrt, for å skapa både engasjement, eigarskap og gode innspel. Dette for å få eit best mogleg grunnlag for å utforma det framtidige aktivitetshuset, skriv prosjektgruppa i ei pressemelding.