Fleirtal for lågare ferjeprisar

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 23. februar 2021, 08:30

Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt er einige om forslag om lågare ferjeprisar.

Opposisjonspartia kjem til å fremja eit felles forslag om ferjeprisar i Stortinget i dag 23. februar. Forslaget vil få fleirtal i Stortinget.

– Stortinget bed regjeringa koma tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte ferjetakstar allereie for inneverande år, og ein forpliktande plan for halvering av ferjeprisar på både riksveg- og fylkesvegsamband. Løysningar for lågare takstar for pendlarar skal prioriterast og reduksjonen skal finansierast av staten, skriv opposisjonsgruppa i ei pressemelding.