Fjelberg Kraftlag er einig med Haugaland Kraft

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 15. mai 2018, 12:18

Haugaland Kraft har inngått ein intensjonsavtale med mål om å integrera Fjelberg Kraftlag inn i kraftlaget.

Det skriv Haugaland Kraft i ei pressemelding tysdag.

– Integreringa av Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft vil ha ei rekkje positive verknadar for kundane i vårt område, seier styreleiar Sverre Olav Handeland i pressemeldinga og legg til:

– Forsyningssikkerheit og beredskap i heile Kvinnherad vert styrka gjennom samanslåinga og arbeidsplassar vert sikra. Dei strukturelle endringane sikrar konkurransedyktige tenester og lågare nettleige for våre kundar. Alle dei tilsette vil gå over i Haugaland Kraft og basen vert den same som i dag.

Endeleg vedtak om fusjonen vert teken i eit ekstraordinært årsmøte i Fjelberg Kraftlag.