Fjelberg-jente med hovudrolle i «Grease»

Sølvi Marie Berge frå Borgundøy, står i desse dagar på scenen i Haugesund og innehar ei av to hovudroller i musikalen Grease.

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Sist oppdatert: 11. februar 2018, 18:03

For fire år sidan byrja Sølvi Marie å opptre med gitar og song. Frå Fjelberg kyrkje til opptreden i kommunestyremøte vart ho lagt merke til.

No er ho i tredjeklasse på musikklina til Skeisvang vidaregåande skule i Haugesund.

– Korleis har det seg at du, av så mange, fekk rolla som Sandy?

– Det var ein audition der me fekk prøvesyngja og prøvespela, og eg var så heldig å bli plukka ut til å få denne rolla, fortel Sølvi Marie.

– Tok du tenkjepause før du bestemte deg?

– Nei, eg hoppa rett i det, og det har eg ikkje angra på. Dette er både lærerikt og kjempekjekt. Heile ensemblet er som ein stor familie, og me kjem tett innpå kvarandre både på øvingar og i fritida, seier ho til Grenda,

Ho rosar både motspelar Fernanda og samspelet dei i mellom.

– Han er kjempedyktig og har hatt stått mykje på scenen, sjølv om han er eit år yngre enn meg. Han var blant anna med i MGP-junior i 2015, legg ho til.

 

Har ikkje øvd så lenge

Øvingane til musikalen starta i byrjinga av september.

– Me har brukt om lag fire timar i veka for å få bli klar til premieren siste måndagen i januar, og me skal ha fire framføringar. Den siste på torsdag i førre veke, fortel regissør Gro Hafsaas.

– Er det berre tredjeklassingar på musikklina som er med ?

– Her er det elevar som går på musikk, dans og drama i andre og tredje klasse som deltek.  Mange av dei viser ikkje på scenen, men jobbar i kulissene, seier Hafsaas.

 

Eige husband

Underteikna let seg imponera av bandet som stod for musikken til musikalen. Eit seksmanns orkester med dyktige musikarar som var like perfekte på balladar som rock ‘n’ roll. Alt var godt balansert, med dette bakgrunnsteppe vart både godfoten og frysningar aktivisert i halvannan time. Koring og dans sette «Grease» i ei flott ramme.

 

Bruker dialekt

Det som var totalt overveldande var at artistane, enten dei var frå Rogaland eller Sunnhordland, fekk bruka si eiga dialekt. Det var veldig godt å høyra Sølvi Marie synga på Fjelberg-dialekt, saman med medspelar på Haugalandsdialekt. Med dette vert alt meir ekte.

Denne gong var det nok Sølvi Marie Berge frå Fjelberg, i rolla som Sandy, og Espen Fernanda Aarvik Danny) frå Haugesund som bergtok publikum. Maken til to gode vokalister med to unge stemmer som står så godt til kvarandre, skal ein leite lenge etter. Skulle ikkje forundre meg om dei vert å sjå på ein større scene seinare.

Alle dei fire framsyningane var utselde lang tid i førevegen. I andre media har dei trilla til terningkast fem. Underteikna slutter seg til desse, men plussar på til seks.

 

Tekst: Arve Fosse