Fekk diplom frå Redd Barna

Erika Bondhus (5), Ida Bondhus Holmedal (3) og Mari Bondhus Holmedal (7) har fått velfortent diplom frå Redd Barna.

Mari Mehl

Mari Mehl

mari@grenda.no

Publisert: 4. august 2018, 10:35

I slutten av juni skreiv Grenda om dei tre unge jentene som opna galleri i Mauranger. På husveggen til bestemor Benthe stilte dei ut sjølvlaga måleri og teikningar. Salet gjekk strålande, og til slutt sat dei att med 3.000 kroner, som vart overført til Redd Barna.

No har dei fått kvart sitt diplom som takk. Der står det:

«Redd Barna vil gjerne takka for den flotte gåva på 3.000 kroner som vi har fått frå deg til vårt arbeid for barn. Pengane du har samla inn vil gjera det det mogleg for oss å hjelpa endå fleire barn. Takk for flott innsats!».