Feilen funnen

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 8. november 2018, 10:47

Årsaka til straumbrotet på strekninga Husnes – Utåker er funnen, og i ferd med å bli utbetra.

 

– Det oppstod ein høgspentfeil som medførte at linja blei brent av. Alle har fått straumen attende, unntatt abonnentane på strekninga Utåker – Sandvoll. Dei blir utan straum til me har fått ordna feilen. Me har folk på plass som jobbar med å retta opp feilen no, seier vakthavande ved Kvinnherad Energi Hermann Skromme, og legg til at dette er ein enkel feil å retta opp.

– Dette viser kor viktig det er med lokal beredskap og lokalt mannskap når det skjer eit kvart med linjenettet, kommenterer dagleg leiar ved Kvinnherad Energi, Knut Førland i samband med straumbrotet.