Farleg skuleveg på Halsnøy

FAU ved Halsnøy skule har sendt brev til Kvinnherad kommune om det dei karakteriserer som trafikkfarlege tilhøve ved skulevegen.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 9. februar 2018, 06:58

– Barna våre har farleg skuleveg fleire stader på Halsnøy, blant anna ved kryssing av vegen inn i byggjefeltet rundt skuleområdet, det såkalla Gimlekrysset, innleiar Camilla Eide på vegner av FAU.

Ho viser til at saka vart teke opp i april 2016, og fortel at dei no ventar på svar og konkrete tiltak. Det var synfaring i området i september i fjor. Gateljos, fotgjengarovergang og nedsenka fortauskant vart då nemnt som moglege løysingar.

 

Innmed fjellveggen

FAU ynskjer også at kommunen vurderer tilhøva ved alle stadene der barna ventar på skulebussen.

– Kan nemna manglande busskur, manglande belysning og utrygge tilhøve ved kryssing av hovudvegen ved Landafeltet, farlege tilhøve ved innkøyrsla til Halsnøy sjukeheim (Dubbedalen) der skulebarna står innmed fjellveggen og ventar, skriv Eide, som bed om at ein tek omsyn til skulebarna som skal med bussen i begge retningar når Toftebrekka vert utbetra.

Til slutt fortel ho at farlege situasjonar er observert ved av- og påstigning ved Emmerhoffgården på Eide. Der stoppar skulebussen like før Nodlandssvingen, og barna må kryssa hovudvegen.