Får stor statleg støtte til restaurering

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 22. februar 2021, 15:07

Styret i Kulturminnefondet har i dag løyvd 480.000 kroner til vidarerestaurering av Sundal gjestgiveri.

– Vi er glade for å kunna støtta dette prosjektet, seier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet i ei pressemelding.

Sundal gjestgiveri – eller Hardanger Fjord Lodge – får støtta til å reparera originale vindauge, dører, utskifting av søyle i fasaden og fleire tiltak i kjellaren.

– Det er planlagt å laga kopiar med originalt uttrykk av dei dørene og vindauga som er skada, og utbetra råteskadar i originale vindauga som lar seg reparera. Det er også oppdaga råte i ei berande søyle i hovudfasaden. Det er planlagd å byta ut denne med ein kopi av den originale, står det å lesa i pressemeldinga.

Bjørgen fortel at Sundal gjestgiveri er eit viktig kulturminne, og rosar eigarane for at dei går vidare med arbeidet med å setja gjestgiveriet i stand slik at det på nytt kan drivast næringsverksemd, overnatting og servering i bygget.

Hardanger Fjord Lodge fekk i 2019 eit tilskot på 470.000 kroner frå Kulturminnefondet. Då til å utføra tiltak på tak, pipe og fasade.