Færre enn 400 jervar

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 21. februar 2021, 07:04

Det er ikkje ofte det blir observert jerv i Kvinnherad, og det er kanskje ikkje så rart når ein veit kor få slike dyr som finst i heile landet.

I ei pressemelding skriv Rovdata at det i overvakingssesongen 2020 vart påvist 339 jervar i Norge. «Basert på ein nyleg utvikla fangst-gjenfangst modell vart bestanden vurdert til 378 individ», heiter det. Jervebestanden i heile Skandinavia vert samstundes estimert til 991 individ, inkludert 631 dyr i Sverige.