Etterlyste bustadpakken

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 16. september 2020, 09:06

I formannskapet etterlyste Leif Sverre Enes (H) den kommunale bustadpakken for Rosendal.

– Er han gløymt, eller berre sett på vent? Det var vel snakk om 20 husvære, sa Enes.

Kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik svarte at bustadsosial handlingsplan, som det no heiter, framleis er under arbeid. Sektorleiar Sigbjørn Øye supplerte at planen kjem opp til handsaming i haust, og at det snart er klart for å laga konkurransegrunnlaget.