Endra plan for Hellandselva

Sjefen i SKL, John Martin Mjånes, orienterte kommunestyret om komande planar og prosjekt, deriblant Hellandselva. Tiltakshavarane SKL og Kvinnherad Energi vurderer no å flytta inntaket for å imøtekoma protestane.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 1. september 2018, 16:20