Ekstremvêret «Didrik» på veg mot Sunnhordland

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 14. januar 2020, 10:55

Meteorologane har døypt ekstremvêret «Didrik» og ventar ekstrem høg vasstand i Sunnhordland, Rogaland og Hardanger.

Meteorologisk institutt har sendt ut raudt farevarsel for ekstremt høg vasstand for Sunnhordland, Rogaland og Hardanger. På strekninga mellom Åna Sira til Austevoll er det venta mellom 80 og 90 centimeter høgare vasstand enn i tidevasstabellane.

– Ekstrem høg vasstand er venta grunna høgt astronomisk tidevatn i kombinasjon med vêret sin verknad. Vêrsituasjonen er prega av eit kraftig lågtrykk som ligg søraust for Island. Dette set opp eit sør- og sørvestleg vindfelt som gir eit signifikant bidrag til vasstanden, skriv Meteorologisk institutt på sine nettsider.

Vasstanden er venta å vera på det høgaste mellom klokka 02.00 og 03.00 natt til onsdag.

– Vi har valt å varsla kommunane i eit litt større område enn det som er omfatta av kartet til meteorologisk institutt, skriv fylkesmannen i ei pressemelding.