Eitt påbygg til på «Hangartomta»

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 8. oktober 2019, 09:27

Forvaltningskomiteen rår til oppstart av arbeidet med privat detaljplan i Rosendal sentrum.

Tiltakshavarar er Arild Klette Steinsvik og Carine Klemmetsen, og planen gjeld å føra opp eit påbygg til eksisterande bustad på den tomta der Fonnafly sin hangar tidlegare stod. Bustaden skal ha garasje i 1. etasje. I fjor søkte Rosendal Utbygging AS om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan til å byggja to bustader på staden, men fekk avslag.