Halsnøytunnelen blir gratis:

– Ei storhending for Kvinnherad

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 12. mai 2019, 19:15

Til og med lokalpolitikarane måtte sjekka kalenderen for å sjå om det plutseleg var 1. april att, men det er det så definitivt ikkje. Dermed er meldinga som kom søndag ettermiddag faktisk heilt sann; Halsnøytunnelen blir gratis i løpet av året!

– Eg fekk gåsehud då eg fekk høyra det, og trudde nesten ikkje det var sant, smilte Synnøve Handeland (V) då lokale representantar for regjeringspartia Høgre, Frp, Venstre og KrF møtte pressa ved bomstasjonen på Tofte klokka 18.30 i kveld.

Ove Lemicka (Frp) var ikkje fullt så overraska.

– Det har eigentleg blitt jobba for dette heile våren, opplyste han.

Ordførar Peder Sjo Slettebø kalla meldinga ei storhending for Kvinnherad, og lova folkefest når bomstasjonen blir teken bort.

– Når stasjonen blir fjerna så må det markerast med ein smell, sa han.

– Vi kan hyra inn Lothepus til å sprenga han vekk, spøkte Kai Morten Torget.

 

Pressemeldinga

Torget har vore sentral i at saka no får ein slik lukkeleg utgang. Det kjem fram av følgjande pressemelding som Vestland og Kvinnherad Frp sendte ut i kveld:

«Bommen på Halsnøy vert fjerna!

Kvinnherad Frp samt Vestland Frp har teke opp forskjellige problemstillingar kring Halsnøysambandet med regjeringa, deriblant at den til ein viss grad splittar arbeidsmarknaden, den gjer det økonomisk vanskeleg for dei med låg inntekt og alle som bur eller har arbeid og må passera bomvegen. I tillegg er dette sambandet svært fordyrande for industrien og transportnæringa som nyttar sambandet for å få fram varene.

Halsnøysambandet har vore hardt råka av fritaket som Stortinget innførte for el-bilar. Etter takstan òg vart endra for å følgja nasjonal standard har dette òg ført til høge bompengekostnader for bilistane.

Kai Morten Torget, lokallagsleiar og Gustav Bahus, fylkesleiar i Frp, har i tillegg til at saka har vore tatt opp via Kvinnherad kommune, gjort regjeringa merksam på desse problema. No har vi blitt høyrde, slik at regjeringa i revidert nasjonalbudsjett har lagt inn 200 millionar kr til nedbetaling og riving av bomstasjonar. Øvst på lista for vegar med bompengeinnkrevjing som skal bort er Halsnøysambandet. Dette sambandet vil no få den resterande bompengegjelda sletta i sin heilskap.

Fjerning av bommen på Halsnøy er mogleggjort ved at Frp sit i regjering, og at kommunikasjonsvegen inn til regjeringa er kort.

Det er kjempestas å ha dyktige statsrådar som Jon Georg Dale som lyttar til sine partifellar i ein liten kommune».

 

Les meir i Grenda på tysdag.