Døypt i sider føre folkehav

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 24. august 2019, 19:02

At «Gurine» er folkekjær er ein kjent sak. Men at så mange skulle finna vegen til Skålakaien på skutefest og dåp, kom uventa på dei fleste.

Gamle skuter generelt og «Gurine» spesielt har god klang i Rosendal. Likevel var folkehavet som møtte opp for å vera vitne til dåpen av galeasen «Gurine», i grenseland til sjokkerande stort.
Evelyn Alma Lynghaug Gustavsen og Guri Rørtveit fekk æra av å døypa båten, noko som vart gjort med ei flaske sider og til kunnig rettleiing av Anders Jordal, styreleiar for Interesselaget «Galeas Gurine».

Før båten vart døypt på nytt hadde både ordførar Peder Sjo Slettebø og styreleiar i Sparebank-1 stiftinga Kvinnherad Svein Arne Eidsvik bore fram helsingar og gåver. Slettebø hadde med nødpeilesendar og Eidsvik med gåvesjekk på 250.000 kroner.
Det mangla ikkje på kulturelle innslag heller. Per Nordstrøm var konferansier, Kari Malmanger, Rosendal Songlag og Rosendal musikklag stod for det musikalske, medan Helge Jordal trollbatt publikum med si framføring av «Terje Vigen».
Skutefesten baud på program gjennom heile dagen, mellom anna i form av føredrag og musikkverkstad.

Helge Jordal framførte «Terje Vigen» føre eit talrikt og lydhøyrt publikum.