Dømt til 8,5 år for overgrep

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Sist oppdatert: 14. mai 2018, 15:58

Mannen som anka overgrepsdommen frå Hardanger tingrett er dømt til åtte år og seks månadar fengsel i lagmannsretten.

Som Grenda har skrive om tidlegare, vart ein mann i 40-åra i 2017 dømt til sju år og seks månadar fengsel for overgrep mot tre born, samt familievald. Hardanger tingrett dømte også mannen til å betala ei erstatning på 515.000 kroner til fire ulike fornærma i saka, men frikjente mannen i å betala ei ytterlegare erstatning på 920.000 kroner til to av dei fornærma i saka.

Mannen som er busett i Kvinnherad anka dommen, og møtte 9. april i Gulating lagmannsrett for å få saka opp på ny. Etter ni dagar i rettssal éin i Gulating, kom også ein einstemmig lagmannsrett fram til at mannen var skuldig, men dei var ikkje einig i straffa.

Lagmannsretten auka straffa til åtte år og seks månadar. Erstatninga på 515.000 kroner til fire av dei fornærma vart ståande, men lagmannsretten frikjente ikkje mannen i den ytterlegare erstatninga, og dømte han til å betala ei samla erstatning på 920.000 kroner til to av dei fornærma.