Dialekt og identitet

Carina Wangensten

carina.wangensten@gmail.com

Sist oppdatert: 26. desember 2018, 14:00

Dialekta endra seg med tida. For nokre betyr det lite, for andre mykje. Kvifor er det slik at me er så opptekne av å halda på dialekta vår?

For å bli klokare på kvifor dialekta har så mykje å seie for oss, har me snakka med Språkforskar Helge Sandøy og forfattar og lærar Anne Karin Fonneland. Dette er første del av ein videosak i to delar. Andre del kan sjåast på fredag 28. desember.