Dette kostar rådmannsjakta

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 30. august 2018, 09:00

Mercuri Urval skal ha 150.000 kroner i honorar for å finna ny rådmann til Kvinnherad kommune.

I dagens kommunestyremøte i Matre får politikarane ei ekstrasak på bordet; rekruttering av ny rådmann. Det vil seia, vedkomande skal ikkje lenger vera «rådmann», men «kommunedirektør», i alle fall om kommunestyret støttar endringa. I sakspapira heiter det at einskilde tykkjer stillingstittelen har «eit mildt blårusspreg» over seg, men namnet er i samsvar med den nye kommunelova som gjeld frå 1. juli 2019.

Selskapet Mercuri Urval har fått oppdraget med å finna den nye administrasjonssjefen.

– Gjennom våre kontor i Bergen, Stavanger og Ålesund har vi opparbeidd oss eit stort kandidatnettverk på Vestlandet. I tillegg har vi gjennom våre øvrige kontor eit solid landsdekkande nettverk, skriv dei i tilbodsbrevet.

 

Åremål eller fast

Selskapet vil setja to konsulentar og éin researcher på jobben, og estimerer å bruka 109 timar totalt. Timeprisen er 1.500 kroner eks. moms, men dei har gitt ein fastpris på 150.000 kroner for oppdraget. Halvparten skal betalast ved oppstart, resten ved signering av kandidat. Utgifter til annonsering kjem i tillegg.

Om stillinga vert fast eller på åremål, skal kommunestyret avgjera på neste møte den 27. september. Målet er at tilsetjing skal skje innan slutten av november, med oppstart etter nyttår.