Kollektivknutepunkt Husnes:

Det neste prosjektet

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 18. oktober 2020, 11:00

– To prosjekt er ferdige; kollektivknutepunkt i Rosendal og Lundsneset. Det neste no er kollektivknutepunktet på Husnes. Det er sett av kommunale midlar og fylket har sett av 10 millionar kroner. Men vi må fyrst endra reguleringsplanen. Då vil vi ta med framtidig utbygging av Aksen (trinn 2), og sikra oss handlingsrom der, opplyste sektorleiar Sigbjørn Øye til planutvalet.

Han la til at det snart vert oppstart på Buavikvegen ved Lundsneset.