Desse skal byggja ny bru over Furebergfossen

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 3. desember 2018, 12:59

Peab Anlegg har signert kontrakt med Statens vegvesen om å byggja ny bru over Furebergfossen. Ein kontrakt som har ein verdi på 45,2 millionar kroner.

Entreprisen gjeld prosjektering og bygging av ny, 50 meter lang plasstøypt bru over fossen.

– Vi satsar målretta på bruprosjekt på Vestlandet, difor er eg veldig stolt og glad for at vi fekk denne kontrakten. Oppdraget er både spanande og interessant, og vi ser veldig fram til å koma i gong med sjølv bygginga, seier distriktssjef Jan Vidar Lie i Peab Anlegg i ei pressemelding.

Eksisterande brukonstruksjon skal rivast, og vegen i begge endar skal tilpassast dagens trasé for fylkesvegen.

– Vi byggjer brya med tre spenn og landkar. I tillegg byggjer vi 260 meter med ny to-felts veg, og ei stopplomme med utsiktsplass på 270 kvadratmeter, fortel prosjektleiar Håkon Hageberg i Peab til pressemeldinga.

Oppstart på prosjekteringa skjer i slutten av november 2018, medan fysisk oppstart på byggjeplassen skjer i mars 2019.

– Så skal brua overleverast i mai 2020, heiter det i pressemeldinga.