Brukte bilen som hinder

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 9. januar 2019, 13:00

Politiet var tysdag ettermiddag på Valen og snakka med to partar som var ueinige i arbeidet med ein veg.

Den eine parten hadde parkert eit køyretøy i vegen som hindra det vidare arbeidet med vegen. Politiet i Kvinnherad høyrte på kva begge partar hadde å seia og bestemte seg for at dette var ei sak partane måtte finna ut av utan på eigen hand, utan å blanda inn politiet.