– Bør bli hovudstad for klima og miljø

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 30. juli 2020, 06:48

Ordførar Hans Inge Myrvold meiner ein skal ha store ambisjonar for nyskapinga «Rosendalsveko» og miljøet kring Folgefonnsenteret.

 

Som Grenda skreiv i førre veke, skal den nye klimakonferansen «Rosendalsveko» gå av stabelen 10. og 11. august. Tematikken handlar om klima, energi og berekraft på Vestlandet. Ordførar Hans Inge Myrvold vonar og trur at dette er starten på noko stort.

– Programkomiteen har gjort ein kolossal innsats for å få dette til, og dei har store ambisjonar. Det er snakk om å ha Arendalsuka som ein slags modell, så det er difor ein har kalla det Rosendalsveko, smiler han.

Myrvold gler seg til å både vera tilhøyrar og paneldeltakar under samlinga, saman med andre prominente gjester.

– Både fylkesordføraren og varaordføraren kjem, og det trur eg er fyrste gong dei stiller saman på eit arrangement i Kvinnherad, seier Myrvold.

 

Hovudstad

Men det er ikkje berre programkomiteen som avslører store ambisjonar. Også Hans Inge Myrvold lanserer spenstige tankar.

– Eg meiner ein må satsa på Rosendal med Folgefonnsenteret og Kvinnherad som hovudstaden i Vestland fylke når det gjeld klima og miljø, det meiner eg vil vera heilt naturleg. Kvinnherad har mykje å by på, og kan vera i front når det gjeld å finna dei gode løysingane for framtida og satsing på det grøne skiftet, seier han.

Han vil difor utfordra fylkesordføraren på at Kvinnherad skal spela ei sentral rolle når det gjeld klima og berekraft.

– Dette kan opna for nye næringsvegar og innovasjonsprosjekt som kan gagna oss i framtida. Eg har veldig stor tru på dette, konkluderer Myrvold.

Ordførar Hans Inge Myrvold har store vyer for Rosendalsveko.