Berre éin person vert tiltalt etter svart sal av laks

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 14. mars 2019, 11:39

I løpet av neste veke vil etterforskinga av svart sal av laks frå Viking Fjord bli avslutta, og sendt over til jurist for påtale.

Det skriv IntraFish.no torsdag.

– Det står att eit avsluttande avhøyr, men eg reknar med at saka vert oversendt til jurist i løpet av neste veke. Det er då opp til jurist å avgjera om det vert tiltale eller ikkje, seier Kjell Idar Vangberg som er strafferettsansvarleg i Geografisk driftseining Hordaland i politiet til IntraFish.

Vangberg trur sjølv trur det blir det.

– Det vert noko teke ut tiltale, men truleg på mindre enn volumet som er meldt av selskapet. Det må avgjerast saman med jurist. Me må vurdera kva som kan bevisast og ikkje, seier han til avisa.

 

Pressemelding

Det var i oktober i fjor at Alsaker-konsernet sende ut ei pressemelding der dei gjorde det klart at dei hadde meld ein tilsett ved slakteriet Viking Fjord på Sunde til politiet for svart sal av laks. I pressemeldinga stod det at selskapet såg svært alvorleg på saka, og at undersøkinga så langt hadde avdekka at det over tid var seld eit betydeleg kvantum laks mot kontant betaling.

– Viking Fjord AS har meldt saka til politiet og vil samarbeida med dei i etterforskinga. Vi håpar at politiet si etterforsking vil gje oversikt over omfanget av ulovleg omsetnad, og at den tidlegare slakterisjefen og eventuelle andre, som kan ha gjort straffbare handlingar, vert stilt til ansvar for dette, skreiv styreleiar Gerard Meidell Alsaker i pressemeldinga 4. oktober.

Ovanfor IntraFish fortel Vangberg at det ikkje skal vera fleire involverte.

– Det er ein person som er meldt av selskapet, og per no er det ingen andre som ser ut til å kunna bli sikta i saka. Om det skal takast vidare etterforskingsskritt mot eventuelle andre personar, må me eventuelt sjå på seinare, seier Vangberg på IntraFish sitt spørsmål om det er fleire enn ein mistenkt i saka.