Bed om snarleg sak

Rådmannen skal snarleg leggja fram sak om korleis Varaldsøy aldersheim skal driftast i framtida.

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

6 desember, 2017

Når Rosendalstunet opnar, som per no ser ut til å bli tidlegast 1. februar, vert institusjonsdrifta på Varaldsøy aldersheim avslutta. Då skal heimetenestene på øya ha base der, men spørsmålet er kva som kjem i tillegg.

– Eg har lyst at det kan bli omsorgsbustader der, slik at dei som har heimetenester eller andre som ynskjer det, kan få eit rom som dei betalar husleige for, i staden for at heimetenesta skal reisa att og fram over heile øya, sa Gunnar Våge (Sp).

I det vedtekne budsjettet til H og Sp heiter det: «Rådmannen får i oppdrag snarast å leggja fram sak til kommunestyret om alternativ drift av Varaldsøy aldersheim». Frå før er det kjent at rådmannen set av 400.000 kroner i budsjettet til dagtilbodet på Varaldsøy og 200.000 til ei tilsyns- og vaktordning.

– Veldig flott at rådmannen la inn pengar til nattevakt, det set dei på øya stor pris på, takka Våge.

 

Spøkefullt

Også Hege Lægreid Røssland (SV) ynskjer at det framleis skal vera eit tilbod på Varaldsøy.

– Dei har dyktige medarbeidarar der og dei gjev god omsorg, sa ho, før ho meir spøkefullt la til:

– Ikkje at det er så viktig for meg, for eg fekk éi stemme på Varaldsøy sist. Men eg synest vi skal kreditera god innsats, smilte ho.

Ap viste på si side til den tidlegare føresetnaden om at Varaldsøy aldersheim skal leggjast ned når Rosendalstunet vert teke i bruk.

– Og det held vi fast på, sa Hilde Enstad, som føreslo at aldersheimen utelukkande skal vera base for heimetenestene.