Barnebok frå Veronika Erstad

I haust kom Veronika Erstad frå Rosendal med si første barnebok. «Kattejenta» er utgjeven på Cappelen Damm, og forfattaren fortel at ho handlar om kjensler det kan vera vanskeleg for å born å snakka om.

Mari Mehl

Mari Mehl

mari@grenda.no

Publisert: 15. oktober 2015, 09:07

Boka handlar om Ruth, katten hennar og Kristin, som er den einaste venen ho har. «Eg er ikkje lett å leike med» seier hovudpersonen om seg sjølv. Kristin vil alltid koma for å leika. Som regel synest Ruth det er kjekt, men nokon gonger vil ho berre ha fred. Ruth synest også det er dumt at mora, som er impulsiv, har bestilt sydenferie i jula utan at ho har fått eit ord med i laget. «Eg vil vere vaksen. Eg vil vere den som bestemmer. Slik er det ikkje no. Eg er den som bestemmer minst» fortel Ruth.
– Motivasjonen min for å skriva ei barnebok er å ta opp vanskelege kjensler. Born kan reagera med sinne når det er noko dei ikkje får sagt, og eg vil prøva å setja ord på desse kjenslene. «Kattejenta» vert lansert som ei høgtlesingsbok, og eg håpar ho kan innby til samtale mellom born og vaksne etter at dei har lese ho saman, seier forfattaren.

 

Veronika Erstad. (Pressefoto)
Veronika Erstad. (Pressefoto)

Høgtlesing
Og legg til at barnebøker ofte er like mykje for foreldra som for borna. Veronika fekk velja blant fleire flinke illustratørar, og er svært nøgd med streken til Bo Gaustad.
– Det er kjempeviktig for meg korleis boka ser ut. Bo har erfaring med å teikna dyr, og eg synest boka har blitt veldig fin, seier Veronika.
Erstad debuterte som lyrikkforfattar på Samlaget i vår, men no fekk ho altså gjeve ut boka på det større forlaget Cappelen Damm.
– Eg er veldig glad det vart på Cappelen Damm, det kunne ikkje vore betre enn det, seier forfattaren som er svært nøgd med samarbeidet.
Ho synest det er spanande å skriva for born, og seier at det gjev henne energi. Nett no tek ho eit toårig barnebokforfattarstudie ved Norsk barnebokinstitutt i Oslo, og ho seier at ho godt kunne tenkja seg å skriva meir for born.