Banka ekskona med barna som tilskodarar

Ein mann frå Kvinnherad er dømt til to år og fire månadar i fengsel for å ha banka og mishandla si tidlegare kone over fleire år.

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

16 mai, 2017

Mannen, som er i slutten av 20-åra, braut 1. november i fjor besøksforbodet og trengde seg inn i heimen til sin tidlegare ektefelle og deira to små barn. Han gjekk så direkte til angrep på ekskona, som gjorde sitt for å skubba mannen ut, men klarte det aldri. Ho sprang så inn i stova for å beskytta deira to barn. Samstundes som ho ringte politiet, slo den domfelte ho minst ti gonger i hovudet med knyta neve.

Heile angrepet blei teke opp av naudsentralen, og eit ti minuttar langt opptak blei spelt opp i Haugaland tingrett. Der redselen til både den fornærmede og barna kjem klart fram. Mannen erkjente straffskuld for alle tilhøve. Og då han blei arrestert 1. november forklarte han patruljen at han oppsøkte kona for å ta livet av ho, og at han neste gong skulle gjera det skikkeleg. Noko han i ettertid har nekta for.

 

Seriemordarar

I tillegg til valdsepisoden 1. november 2016, er mannen dømt for årevis med trugsmål og mishandling av si dåverande kone. Han skal blant anna ha fortalt at han hadde studert seriemordarar, og difor visste godt korleis han skulle ta livet av ho. I detaljerte ordlag skal han også ha fortalt korleis han fantaserte om å gjera dette, og at han skulle gjera det føre barna deira.

Han er også dømt for ei rekkje andre lovbrot som vald mot tenestemann, trugsmål om å drepa far til den fornærma og for å ha eigd ei rekkje våpen.

 

Hitler

Mannen forklarte at han i fleire år har slite med eit alkoholproblem, og at han treng behandling for å bli frisk. Han slit også med alkoholutløyst psykotisk liding, der han skal ha høyrt stemmer i hovudet, blant anna tyske Hitler-talar han ikkje forstod innhaldet av.

Likevel konkluderte dei rettsmedisinsk sakkunnige at mannen ikkje var utilrekneleg i gjerningsaugneblikka. Haugaland tingrett dømte difor mannen til to år og fire månadar i fengsel. Han får heller ikkje oppsøka, forfølgja eller på noko som helst vis kontakta den fornærma eller hennar far dei neste fem åra, og må betala 115.000 i oppreisningserstatning. Han har sete 197 dagar i varetekt, noko som blir drege frå fengselsstraffa.