Avskilsgudsteneste for Ådnanes

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 8. november 2019, 14:40

Søndag er det avskilsgudsteneste for Reidar Ådnanes, som no sluttar som sokneprest i Husnes og Holmedal sokn.

Prost Svein Arne Theodorsen deltar, med Husnes Blandakor deltek med song og Kristine Hestad vil bidra med vakkert fløytespel. Det vert både dåp og nattverd i gudstenesta. Etter gudstenesta inviterer soknerådet til kyrkjekaffi der det og vert nokre korte helsingar.
– Me har lyst til å seia tusen takk til Reidar for den flotte måten han har utført prestetenesta på her i bygdene våre. Reidar skal halda fram som prostiprest, og kjem til å vera vikar i kyrkjene våre også med jamne mellomrom. Me ynskjer Reidar og familien Guds velsigning vidare i liv og teneste! skriv Kyrkja i Kvinnherad i ein omtale.