Årets frivilligpris til Geir Atle Vangsnes

Marius Tveit Nissestad

Marius Tveit Nissestad

marius@grenda.no

Publisert: 29. august 2018, 11:50

Eldsjela og ja-mannen, Geir Atle Vangsnes, er vinnar av årets frivilligpris i Kvinnherad kommune.

– Gruppa for tildeling av frivilligprisen er stolt over å kunna presentera Geir Atle som vinnar av frivilligprisen. Det er ikkje ei lett oppgåve å velja ut ein blant så mange flotte kandidatar med ei enorm dugnadsand og ståpåvilje. Likevel var det spesielt Geir Atle som utmerka seg, skriv tildelingsgruppa i ei pressemelding.

Dei peikar på Vangsnes sin evne til å skapa eit stort engasjement rundt seg, og måten han får andre med på dugnad på som viktige faktorar.

– Og sist, men ikkje minst er han ein raus lagspelar og delar alle gode tilbakemeldingar med dei rundt seg. Slike haldningar set me pris på, står det å lesa.

Vangsnes er tilflyttar til kommunen og var sist å sjå som dagleg leiar i Fjelberg Kraftlag, før han gjekk tilbake i jobb hjå Hydro Husnes.

Han har vore primus motor for prosjektet Valeparken. Eit prosjekt som starta som ein draum om å gjera den gamle grusbanen på Valen om til noko som kunne gle både born og vaksne i bygda.

– I arbeidet med Valeparken har Geir Atle med fleire lagt ned mangfaldige timar dugnadsinnsats som no er til stor glede for folk i alle aldrar frå heile Valen og andre bygder rundt, heiter det i pressemeldinga.

I tillegg til engasjementet til Valen, er Geir Atle ein stor bidragsytar i IL Trio, kor han både er frivillig, styremedlem, oppmann og trenar.

– Geir Atle er ein fantastisk ja-mann og utfører alt han bli spurt om med eit stort smil om munnen. Ein fantastisk mann som Kvinnherad kommune, Valebygda og IL Trio set stor pris på, og han fortene verkeleg heider for sin utrøyttelege innsats, skriv tildelingsgruppa avslutningsvis.