Annleis arbeid med kulturminneplanen

Håvard Sætrevik

Håvard Sætrevik

haavard@grenda.no

Publisert: 30. april 2020, 13:46

I vår skulle arbeidet med kulturminneplanen til Kvinnherad kommune vore i full gang. Det har koronapandemien sett ei effektiv bremse på.

– Me skulle hatt ein inspirasjonsdag 15. april, men det gjekk ikkje. I staden har me laga nokre filmar, og håpar at me kan koma i gang med ein annan måte å jobba med kulturminneplanen på, seier kulturkonsulent Anita Lykkja.

Eit av dei finaste kulturminna i Kvinnherad ligg inst i Mauranger! Bli med på ein tur til Eikenes i Gjetingsdalen, høyr historia om garden og sjå kor fint det er her i Maurangerfjorden, ein solrik vårdag i april 2020. Heile filmen kan du sjå på nettsida vår: https://bit.ly/2VSJE0tTekstdokument til filmen vil koma.

Publisert av Kvinnherad kommune Torsdag 30. april 2020

I samband med filmen, som er laga av Merethe Offerdal Tveit, har Lykkja skrive dette:
«Eit av dei finaste kulturminna i Kvinnherad ligg inst i Mauranger. Rekkjetunet på Eikenes i Gjetingsdalen har vore i drift i fleire hundreår, og framleis hoppar glade geitekillingar og små lam nedover bakkane på garden. Gardbrukarane Per Magne Eikenes og Åse Bratland fører kulturarven vidare i dag. Bli med på ein tur til Eikens i Gjetingdalen, høyr historia om garden og sjå kor fint det er her i Maurangerfjorden, ein solrik vårdag i april 2020.
I samband med at Kvinnherad kommune arbeider med kommunedelplan for kulturminne, har det vorte laga ein liten film om eit av dei viktige kulturminna i kommunen vår. Garden Eikenes i Gjetingsdalen er eit rekkjetun er i drift, og som er eit levande kulturminne viser eigarane kor viktig det er å føre arven vår vidare, ved å restaurere bygningane og formidle gardshistoria vidare.
Filmen er meint som ein inspirasjon for arbeidet med kulturminne og plan for desse i Kvinnherad, og som eit eksempel på korleis nokon fører kulturarven vår vidare.
Ta gjerne kontakt med oss i kommunen, og blir med på arbeidet med denne kommunedelplanen. Alle kan delta. Sjå og informasjon om gjestebod og månadens kulturminne.
Kontaktpersonar:
anita.lykkja@kvinnherad.kommune.no
kjartan.thoresen@kvinnherad.kommune.no»

Filmen i denne saka er tre minutt lang. Det er også laga ein lenger versjon, som er å finna i denne lenka:
https://www.kvinnherad.kommune.no/eit-av-dei-finaste-kulturminna-i-kvinnherad-ligg-inst-i-maruanger.6308442-431582.html