5 festivalar får pengar

Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 14. april 2018, 18:00

Måndag kveld delte levekårskomiteen ut 300.000 kroner til fem festivalar i Kvinnherad. Eit par av dei er heilt nye arrangement.

Fordelinga av midlane skjedde samrøystes og i tråd med rådmannen si innstilling. Det var kome inn fem søknader, og alle vart løna med tilskot, fordelt slik:

 

Festival           Beløp

Rosendal kammermusikkfestival       100.000

Festidalen       100.000

OmStock        50.000

Hardanger Street Art Festival            30.000

Skutedagar i Rosendal           20.000

I tillegg vart det vedteke at kommunen skal ta initiativ til dialog med Rosendal kammermusikkfestival og Festidalen for å avklara behov og finna gode løysingar for framtidig stønad. Begge desse arrangementa har driftsbudsjett på i overkant av 4 millionar kroner, og søkte om meir enn dei no får i støtte. Fyrstnemnde hadde eit ynske om 150.000 kroner i fast årleg støtte, medan Festidalen søkte om eit tilskot på 400.000 kroner.

 

Gledeleg

– Etter nokre år med nedgåande aktivitet på festivalfronten i Kvinnherad kommune, er det svært gledeleg at vi i 2018 har tre nye søkjarar til festivaltilskot. Det er ei målsetjing å ha eit variert og godt festivaltilbod i kommunen, heiter det i saksutgreiinga.

 

Lagar gatekunstfestival

 

Hardanger Street Art Festival oppstår som følgje av utstillinga Sandie Carol Dougnac, Nimi og AFK hadde på Galleri G Guddal i desember 2016. Dei same tre er stadfesta til den nye festivalen.

Med vert også Nipper John, Ami Gatekunst og Espen Attramadal. Festivalen får overskrifta «Moving Mountains».

– I tillegg til at dei ulike gatekunstnarane lagar gatekunst/veggkunst over heile Kvinnherad, vil vi gjennom gatekunstfestivalen også ha med oss dei som bur her, unge som eldre. Vi håpar å kunna by på ulike gatekunstrelaterte aktivitetar som folk kan ta del i, står det i søknaden.

Arrangøren ser for seg gatekunst-workshop for barn på Undarheim skule, for ungdomar på Rosendal Motell og for eldre på Rosendalstunet. Som avslutning vil dei skipa til ein «Pop Up Street Art Performance» og salsutstilling på ein av uteplassane i kommunen.

AFK har elles fått særdeles mykje merksemd den siste tida. Han var nemleg kunstnaren bak det omstridde måleriet av ei korsfesta Sylvi Listhaug.