Morten Nygård

Morten Nygård

morten@grenda.no

Publisert: 6. desember 2018, 17:00

– Det går litt utover saksbehandlinga viss det drøyer ut i kveld. Vi blir trøyte utover kvelden.

Kai Morten Torget (Frp) bad ordføraren sjå nærare på tidsplanen til kommunestyremøta. Denne dagen møttest politikarane klokka 15.00 til kurs, tur på Folgefonnsenteret og graut. Møtestart var fyrst klokka 18.15.

 

– Det må bli stille i salen!

Ordførar Peder Sjo Slettebø ville ha ro i rekkene.

 

– Det er optimisme i næringslivet i Kvinnherad for tida, og det har vore kjekt å vera ordførar i ei tid der pessimisme tydeleg har bitt snudd til optimisme. 

Slettebø gledde seg mellom anna over investeringane til Hydro Husnes og Vinmonopolet si etablering i Rosendal.

 

– Eg har skrike meg hes mange gonger på gamle Stavanger stadion, og det skal eg gjera igjen når Viking slår Brann.

Konst. rådmann Torstein Aarthun er glad for at Johnny Furdal hamna hjå dei mørkeblå.

 

– Senterpartiet markerte med graut og spekemat at Marianne Nordhus møtte for fyrste gong. Og det blir ikkje siste gong ho er her.

Gunnar Våge (Sp) rekna med kveldens servering var til ære for partikollegaen og vararepresentanten frå Fjelberg.

 

– Grauten var ikkje berre til ære for Marianne Nordhus. Også Oddbjørg Heimark møter for fyrste gong.

Peder Sjo Slettebø minna om at også KrF hadde ein debutant denne kvelden.

 

– Eg reknar med eg kjem i mindretal i denne saka.

Kai Morten Torget frykta at det ikkje var mange som ville røysta for å redusera talet kommunestyrerepresentantar.

 

– Eg er glad Ap seier dei er opptekne av geografisk spreiing, for det er ei veldig konsentrert liste dei har. Eg skulle ynska Ap hadde fleire representantar frå heile Kvinnherad.

Øyvind Utne (H) er openbert ikkje imponert over nominasjonslista til Ap.

 

– Representanten Utne kan la seg beroliga med at Ap sin representantar tenkjer på Kvinnherad når dei er i kommunestyret, og ikkje på bygda si.

Hilde Enstad (Ap) tok seg ikkje nær av stikket frå Utne.

 

– Det er tungt å berre vera éin i ei gruppe, noko KrF vil få kjenna på viss ein reduserer talet medlemmer. MDG vil falla heilt ut.

Hege Lægreid Røssland (SV) vil behalda 35 representantar i kommunestyret.

 

– For meg er demokratiet at folk kan bli skifta ut, og det gjer vi kvart fjerde år.

Svein I. Opdal (MDG) lanserte eit kompromiss om å redusera til 33.

 

– Eg er ikkje så god med ferjeruter.

Oddbjørg Heimark (KrF) med avsløring.

 

– Google Maps har stort sett rett.

Gaute Lund (R) hadde finrekna på avstanden frå Tofte til snøggbåtkaien på Sunde.

 

– Som det gode miljøpartiet Høgre er, vil eg oppmoda alle om å skaffa seg nullutsleppsbil, det er framtida.

Arne Bjørnevik (H) er glad for at også elektriske bilar no skal betala for Halsnøytunnelen.

 

– Regjeringa skryt over at det vert bygd meir veg enn nokon gong, og det er nok rett. Men samstundes sprett det opp bomstasjonar over alt.

Bernth-Harry Eliassen (Ap) er sterk motstandar av bompengar.