100-årsjubilanten Trygve W. Eikeland

Freelands Grenda

Grenda

post@grenda.no

Publisert: 30. juni 2020, 09:00

Tre 100-åringar frå ei og same bygd så å seia på same tid, er litt uvanleg, men like fullt heilt sant. Trygve Werner Eikeland er ein av sundebuane som no i juni har levd så lenge. Hundreårsdagen til Trygve er i dag, tysdag 30. juni. For tre år sidan fortalte han meg at det er ikkje så ille å bli gammal, berre du slepp unna alvorlege sjukdomar og får behalda ei nokolunde tilfredsstillande helse. Trygve har vore heldig og har det akkurat slik; ei tilfredsstillande helse og mentalt ganske oppegåande. Han held seg orientert om det som skjer ved å lesa aviser og sjå på TV eller gjennom samtalar med dei som kjem på besøk. At han har måtta flytta frå småbruket sitt på Opsanger til Rosendalstunet plagar han visst ikkje i det heile. Han trivst der òg.

Heidersmannen Trygve Eikeland fyller 100 år i dag, tysdag 30. juni. (Foto: privat)

Trygve var yngst i ein stor søskenflokk og er i dag einaste attlevande av desse. Han reiste til Bergen på handelsskule då han var 18 år gammal og kom seinare i tømmerlære der. Då krigen braut ut gjekk han på teknisk kveldsskule. I Bergen fekk han òg oppleva krigen på nært hald og dramatisk vis, og heldt ein gong på å bli skoten av tyskarane.

Han kom seinare tilbake til Sunde og arbeidde i Gravdal skipsbyggeri, der han var butikksjef i trelastforretninga på Skjeret i over 20 år. To år etter at Husnes butikksenter vart opna i 1967 fekk han tilbod om disponentjobb i Husnes Elektro, som hadde etablert seg i det første senteret i industribygda. Etter kvart kom han til å spela ei sentral rolle i planlegginga og bygginga av Torghuset, eit prosjekt mange meinte ikkje hadde livets rett. Men der tok dei skammeleg feil, sa Trygve i intervjuet eg hadde med han. No ser han tilbake på den tida som gode og interessante år i livet sitt. Han fekk også oppleva den nye tida i Kvinnherad med oppbygginga av aluminiumsverket på Husnes. Trygve meiner det har vore eit gode for heile kommunen at verket blei etablert. Utan SØRAL ville det sett heilt annleis ut her i dag.

Trass i ein travel kvardag, fekk Trygve også tid til å vera med i politikken i Kvinnherad. Han var til dømes med i kommunestyret for Venstre i ein periode og var i mange år leiar i bygningsrådet. Gjennom dette arbeidet kom han i kontakt med mange menneske. Til langt opp i 90-åra kunne folk koma bort til han for å helsa på når han var på butikken. Det sette han stor pris på, veit vi. På fritida var han med i Lions Club Kvinnherad.

Han og kona Dagny, som han trefte på søsterheimen i Valo, fekk fire born. Han var ein god far, løysingsorientert og ordna det meste både heime og hjå andre som trong ei hjelpande hand. Kona døydde for femten år sidan og fram til sist haust budde Trygve åleine i heimen sin på Opsanger. Småbruket overtok han etter foreldra sine og dreiv det attåt ein travel kvardag og til langt inn i pensjonisttilværet sitt. Han slutta i fast arbeid på Husnes 1. januar 1989.

100-årsdagen blir feira på Rosendalstunet. På grunn av koronasituasjonen og gjeldande smittevernreglar er det berre den næraste familien som får besøkja jubilanten. Vi andre sender i staden våre beste gratulasjonar til Trygve gjennom avisa, og ønskjer han samtidig ein fin livskveld. I tillegg har venteleg Kongen òg hugsa på han med si personlege helsing, slik vanleg er ved slike høve.

 

Av Kristian Hus